AniMan

 

AniMan er et intelligent fugleskræmsel, som gæssene ikke vænner sig til. Ved hjælp af et avanceret mikrofonsystem lytter AniMan hele tiden efter kald fra flokke af gæs.

Når gæssene registreres afspilles en skræmmelyd fra de indbyggede højtalere, på arten eget interne sprog. Det sikrer en effektiv bortskræmning, fordi gæssene allerede skræmmes væk, inden de når at lande på marken.

AniMan måler hele tiden om den ønskede effekt er opnået og tilpasser derefter behovet for at udsende yderligere skræmmelyde. AniMan udsender dermed kun skræmmelyde, når det er behov for det. Det betyder, at AniMan er langt mere effektiv end traditionelle fugleskræmsler, som fuglene gradvist vænner sig til.

gaes animan
gæs aniMan

Sådan fungerer AniMan

 1. En flok gæs nærmer sig med deres karakteristiske kald, som er deres unikke akustiske fingeraftryk
 2. AniMan identificerer gæssene allerede inden flokken er landet og bortskræmmer dem ved at afspille lyde, der får gæssene til at undgå området
 3. Herefter analyserer AniMan om den ønskede effekt er opnået og bruger andre skræmmelyde, hvis ikke effekten er indtruffet.

Færre gener for omgivelser

Den målrettede bortskræmning reducerer samtidig støjgenerne for naboerne og risikoen for, at andre fugle skræmmes unødigt.
AniMan lytter og bortskræmmer ud til en radius af minimum 250 meter, men den uro, som systemet skaber, betyder at skræmmeeffekten i praksis vil dække et større område.

strawberry animan

Beskyt dine jordbær, frugt og juletræer mod råger

AniMan er et intelligent fugleskræmsel, som rågerne ikke vænner sig til. Ved hjælp af et avanceret mikrofonsystem lytter AniMan hele tiden efter kald fra flokke af råger.

Når rågerne registreres afspilles en skræmmelyd fra de indbyggede højtalere. Vi bruger rågernes eget sprog til at bortskræmme, således at omgivelserne generes mindst muligt. Det sikrer en effektiv bortskræmning, fordi rågerne allerede skræmmes væk, inden de når at lande på marken.

AniMan måler hele tiden om den ønskede effekt er opnået og tilpasser derefter behovet for at udsende yderligere skræmmelyde. AniMan udsender kun skræmmelyde, når det er behov for det. Det betyder, at AniMan er langt mere effektiv end traditionelle fugleskræmsler, som fuglene gradvist vænner sig til.

Sådan beskytter AniMan dine værdier

 1. Råger nærmer sig området med deres karakteristiske, metalliske kald, som er deres unikke akustiske fingeraftryk
 2. AniMan identificerer rågerne allerede inden de lander og bortskræmmer dem ved at afspille lyde, der får dem til at undgå området
 3. Herefter analyserer AniMan om den ønskede effekt er opnået og bruger andre skræmmelyde, hvis ikke effekten er indtruffet.

Færre gener for omgivelserne

Den målrettede bortskræmning mindsker støjgenerne for naboerne og risikoen for, at andre fugle skræmmes unødigt. AniMan dækker et dokumenteret areal på en radius af minimum 250 meter, men den uro, som systemet skaber, betyder at skræmmeeffekten i praksis vil dække et større areal.

strawberry-forside-small

AniMan sikrer nysåede majsmarker mod råger

Mange steder oplever kvægbrugere problemer med rågeskader i majsmarker. Rågerne finder de nysåede majs i jorden eller trækker spirer op for at æde frøet. Især i det økologiske kvægbrug, hvor man bruger ubejdset majsfrø, udgør dyrkningen af fodermajs en risiko og økonomisk udfordring. Da problemet er vokset i de senere år har mange økologiske kvægbrugere helt opgivet at dyrke majs. Det kan AniMan ændre på.

AniMan er et intelligent, prisbelønnet fugleskræmsel, som rågerne ikke vænner sig til. Ved hjælp af et avanceret mikrofonsystem lytter AniMan hele tiden efter kald fra flokke af råger.

Når rågerne registreres afspilles en skræmmelyd fra de indbyggede højtalere. Det kan for eksempel være rågernes eget alarmkald, skud eller hundegøen. Det sikrer en effektiv bortskræmning, fordi rågerne allerede skræmmes væk, inden de når at lande på marken.

AniMan måler hele tiden om den ønskede effekt er opnået og tilpasser derefter behovet for at udsende yderligere skræmmelyde. AniMan udsender dermed kun skræmmelyde, når det er behov for det. Det betyder, at AniMan er langt mere effektiv end traditionelle fugleskræmsler, som fuglene gradvist vænner sig til.

Sådan beskytter AniMan dine afgrøder

 1. Råger nærmer sig jordbær med deres karakteristiske, metalliske kald, som er deres unikke akustiske fingeraftryk
 2. AniMan identificerer rågerne og bortskræmmer dem ved at afspille lyde, der får dem til at undgå området
 3. Herefter analyserer AniMan om den ønskede effekt er opnået og bruger andre skræmmelyde, hvis ikke effekten er indtruffet.

Færre uønskede gener for omgivelserne

Den målrettede bortskræmning reducerer samtidig støjgenerne for naboerne og risikoen for, at andre fugle skræmmes unødigt. AniMan dækker et dokumenteret areal på en radius af minimum 250 meter, men den uro, som systemet skaber, betyder at skræmmeeffekten i praksis vil dække et større areal.

AniMan flytter rågekolonien

AniMan er et intelligent fugleskræmsel, som rågerne ikke vænner sig til. Ved hjælp af et avanceret mikrofonsystem lytter AniMan hele tiden efter kontaktkald mellem råger.

Når rågerne registreres afspilles en skræmmelyd fra de indbyggede højtalere – vi bruger rågernes eget sprog. Det sikrer en effektiv bortskræmning, fordi rågerne stresses, mens de forsøger at etablere kolonien.

AniMan måler hele tiden om den ønskede effekt er opnået og tilpasser derefter behovet for at udsende yderligere skræmmelyde. AniMan udsender dermed kun skræmmelyde, når det er behov for det. Det betyder, at AniMan er langt mere effektiv end traditionelle fugleskræmsler, som fuglene gradvist vænner sig til.

Sådan virker AniMan

 1. Råger opholder sig i kolonien og kommunikerer med deres karakteristiske, metalliske kald, som er deres unikke akustiske fingeraftryk
 2. AniMan identificerer rågerne og bortskræmmer dem ved at afspille lyde, der får dem til at undgå området
 3. Herefter analyserer AniMan om den ønskede effekt er opnået og bruger andre skræmmelyde, hvis ikke effekten er indtruffet.

Færre gener – større effekt

Den målrettede bortskræmning reducerer støjgenerne for naboerne og risikoen for, at andre fugle skræmmes unødigt. AniMan kan anvendes både mod nye og eksisterende rågekolonier nær villakvarterer, i parker og skove.

rooks-koloni-3
driftsikkerhed animan

AniMan – Tekniske specifikationer

Mål & vægt

Højde 115 cm
Bredde 82 cm
Længde 80 cm
Vægt 42,6 kilo

Materialer

AniMan er bygget op over en sandblæst, rustfri stålstruktur, der er vedligeholdelsesfri. AniMan kan leveres sprøjtelakeret i RAL-farver (specialbestilling mod pristillæg).

Solcellepanelet leverer strøm til systemet hele året og vendes mod syd for at forsyne systemet optimalt. Systemet rummer et backup-batteri, der oplades kontinuerligt i dagtimerne. Solpanelet skal holdes fri for sne, smuds og snavs. Solpanelet må ikke stå i skygge.

AniMan kan beskyttes med tyveri med trackunit (specialbestilling mod pristillæg).

Drift

AniMan er designet til at kunne operere i -20 til 40 grader C. AniMan påvirker ikke af kuldeindeks. AniMan designet til at være stabil i op til stormstyrke. Det anbefales dog at beskytte AniMan under storm på grund af faren for vildfarende materialer.

Mikrofoner og højttalere kan vendes efter behov.

AniMan lytter og bortskræmmer ud til en radius af minimum 250 meter, men den uro, som systemet skaber betyder, at skræmmeeffekten i praksis vil dække et større område.

AniMan opdateres løbende med ny software der gør systemet stadig mere effektivt og nøjagtigt – samt yder beskyttelse mod flere arter.

AniMan lytter og bortskræmmer ud til en radius af minimum 250 meter, men den uro, som systemet skaber betyder, at skræmmeeffekten i praksis vil dække et større område.

AniMan opdateres løbende med ny software der gør systemet stadig mere effektivt og nøjagtigt – samt yder beskyttelse mod flere arter.

animan spec2
animan spec1
animan spec4
animan spec3