Fugleskræmsel Animan produkt

Vision og Mission for Wildlife Communication Technologies

Vision

Vi vil minimere konflikten mellem menneskelige aktiviteter og vilde dyr

Mission

Vi vil udvikle effektive, vedvarende og etisk korrekte vildtafværgesystemer på basis af vores dybdegående viden om vildtbiologi, agronomi og avanceret teknologi