Om Wildlife Communication Technologies

Mange landmænd har stigende problemer med fugle, der skader deres produktion. Det gælder både konventionelle og økologiske landmænd samt frugt- og grøntsagsavlere.

Med afsæt i de problemer har vi udviklet og markedsmodnet det innovative fugleskræmsel AniMan.

AniMan skræmmer skadevolder væk fra områder, hvor dyr ofte kommer i konflikt med menneskelige aktiviteter. Modsat et traditionelt fugleskræmsel sikrer AniMan, at det er den specifikke skadevolder, der skræmmes bort og at den ikke vænner sig til bortskræmningen.

AniMan kan minimere generne fra skadevoldende fugle som gæs og råger.

Forskning og udvikling

Wildlife Communication Technologies er opstået i forskningsmiljøet på Aarhus Universitet, hvor forskere fra biologi og ingeniørvidenskab i en periode på flere år har samarbejdet for at udvikle det intelligente fugleskræmsel.

Produktet AniMan er således en kombination af viden fra flere forskningsfelter, der her finder anvendelse i smart teknologi.

Det er vores vision at mindske konflikter mellem menneskers aktiviteter og vilde dyr. Med afsæt i vores viden om biologi og teknologi udvikler vi effektive systemer, som ikke skader dyrene.