Fugleskræmsel Animan produkt

AniMan – et Intelligent og effektivt fugleskræmsel.

Overalt i verden oplever man i stigende grad konflikter mellem menneskelige aktiviteter og vilde dyr. Behovet for at kunne skræmme skadevoldere væk fra bestemte områder har derfor aldrig været større. Selv med moderne bortskræmningsmetoder er det ofte en vanskelig opgave at skræmme skadevoldere, som fx råger og gæs væk. De eksisterende metoder har ofte en begrænset effekt, hvilket typisk skyldes, at vilde fugle gradvist vænner sig til bortskræmningen.

Fugleskræmsel – Animan

AniMan er det rette fugleskræmsel, hvis du vil beskytte afgrøder, industri- og boligområder – for blot at nævne nogle anvendelsesområder.

Unikke fordele ved et fugleskræmsel som AniMan

Adaptiv bortskræmning: Teknologien bag AniMan gør det muligt automatisk at måle virkningen af bortskræmningen og om nødvendigt ændre på den.  Systemet indhenter løbende informationer om skadevolderens adfærd og respons på bortskræmningen. Det sikrer, at de avancerede, matematiske modeller hele tiden optimerer systemets effekt.

Målrettet bortskræmning: Traditionelle bortskræmningssystemer er ikke i stand til at skelne mellem dyr. AniMan derimod kan skelne mellem dyrene – det betyder, at andre arter af fugle og pattedyr ikke skræmmes unødigt.

Akustisk bortskræmning: Akustisk registrering har åbenlyse fordele sammenlignet med andre vildtafværgesystemer, der fx baserer sig på infrarøde sensorer, som er karakteriseret ved ringe rækkevidde. AniMan kombinerer således velafprøvede teknologier.

Avancerede, matematiske modeller: Den avancerede teknologi bag AniMan er i stand til at skelne mellem arter og deres adfærd. Det betyder, at det kun er skadevoldere, der bortskræmmes. Teknologien benytter primært naturlige stimuli, som fx skadevolderens eget alarmkald eller skriget fra en rovfugl. Det reducerer støjgenerne for naboerne til et minimum.

Autonomt og solcelledrevet: AniMan forsynes med strøm fra et solcellepanel, som er en integreret del af systemet. Det betyder, at vores fugleskræmsel AniMan er vedligeholdelsesfri og kan stå uden opsyn og ekstern strømforsyning.

Fremtidssikret: AniMan er et fugleskræmsel der opdateres løbende med ny software, der gør systemet i stand til at bliver stadig mere nøjagtig og beskytte mod stadig flere arter. (kræver software-abonnement).

Vi samarbejder med Mortalin A/S (Skadedyr og fødevaresikkerhed)